דף הבית
 
   
 
 
 

פרסום- מילון מונחיםמילון מונחים בפרסום 
 
מילון מונחים מקצועי לעולם הפרסום

לעולם הפרסום, בדומה לשאר העולמות העסקיים קיימת שפה מקצועית, רובה ככולה באנגלית ובקיצורים, רק צה"ל מתחרה בה ...

אספתי מונחים וקיצורים וניסיתי לפרשם אותם בשפה ברורה , כך שאם אתם נתקעים, מנהלי שיווק יקרים במילה שאינכם מבינים יש פתרון - בוסטר ,מדברת אתכם בגובה העיניים .

ההזדמנות לחשיפה – OTS – Opportunity To See. מתאר את הסיכוי לחשיפה. מבוסס על מחקרים כמותיים ומענה על שאלות כגון: איזה עיתון קראת אתמול/בשבוע האחרון? לאיזה תחנה האזנת בין השעות X ו-Y? האם צפית בתכנית X בין השעות X ו-Y ?

Reach  - הגעה: מתאר את מספר האנשים במספרים או באחוזים מתוך אוכלוסיית קהל המטרה בעלי סיכוי לחשיפה למסר לפחות פעם אחת בניטורל החפיפה. (לדוגמא: נניח פרסמתי בעיתון "ידיעות" ומעריב" ויש 10 מנויים ול"ידיעות" ו20- ל"מעריב" ו5- קוראים גם וגם. לכן ה-Reach  הוא 25).  Coverage = Effective Reach.

ריינטיגנ Rating: מתאר את ממוצע מספר האנשים במספרים או באחוזים מתוך אוכלוסיית קהל המטרה שצפו ברצועת זמן או בתכנית. רייטינג מודדים או לפי משקי בית או לפי בודדים.

Reach  לתכנית: אפשר להגדיר בכמה צורות. בן אדם יכול להסתכל 5 דקות על תכנית באופן רצוף וסה"כ 5 דקות לתכנית. למשל, לתכנית המורדים יש רייטינג של 40,000 ילדים אך ה-Reach הוא של 200,000 על פני תקופה. זה כי ילדים מקליטים ורואים אח"כ או לא רואים כל יום, או רואים ביחד עם אחרים.

נתח צפייה – Share: מתאר את הנתח היחסי הממוצע באחוזים מתוך אוכלוסיית קהל המטרה שצפו ברצועת זמן או בתכנית מתוך סה"כ הצפייה ברצועת הזמן הנבדקת. מנטרל את אילו שלא צפו.  לדוגמא: 15% צפו בערוץ 1, 25% צפו בערוץ 2, 10% צפו בערוץ 10, 30% צפו בערוץ אחר, והשאר לא צפו. אני מנתח רק מתוך נקודת רייטינג : 1% חשיפה של קהל המטרה לתשדיר. זה מדד כמותי המבטא את שיעור החשיפה באחוזים לתשדיר. זה משמש כמטבע מסחרי לרכישת זמן אויר.

GRP – Gross Rating Points:  צובר את מכלול החשיפות הבודדות. מדד שמבטא את הכמות המצטברת של נקודות רייטינג שצבר מסע פרסם בקרב כלל האוכלוסייה (בדר"כ משקי בית).

TRP – Target Rating Point:  מדד המבטא את הכמות המצטברת של נקודות רייטינג שצבר מסע פרסום בקרב קהל מטרה ממוקד. משמש רק לבקרה ולא לסחר.
TRP or GRP = Impression  = חשיפה  במספרים מוחלטים ולא באחוזים.

Frequency – תדירות: מדד שמבטא את התדירות של מספר הפעמים הממוצע שבו אדם אחד מקהל המטרה נחשף לפרסומת במהלך מסע הפרסום. מושב על ידי סה"כ החשיפות הפוטנציאליות בסה"כ קהל המטרה. תדירות זה מושג חלופי להגעה אפקטיבית.

Hut/Put  - Home/People Using Television: כמה משקבי בית/יחידים הדליקו את הטלוויזיה מתוך כלל האוכלוסייה.

Rating x Share = Out/Put.
CPP – Cost Per Point: עלות לנקודת רייטינג
CPCOV – Cost per Coverage : עלות לכל אחוז מהנחשפים לפרסומת.פרסום מילון מונחים

רייטינג: זו מדיה דינמית ולא סטטית. יש תחרות על התוכן באותה רציעת זמן. או לפעמים בתכנית מסוימת יש מרואיין מעניין וזה מגדיל את הרייטינג לאותו תכנית.
OTS – Opportunity to See: זה לא החשיפה בפועל, למרות שבטלוויזיה OTS זה כן בפועל כמה ראו את הפרסום (לעומת בעיתון שיכלים לא לראות). מהו צופה? מי שנמצא בחדר וצופה בטלוויזיה וגם מי שמצא בחדר והטלוויזיה דלוקה.

People Meter
זו מערכת איסוף וניתוח מידע המכילה:
3 גורמי חמרה: הצג, השלט וקופסת המידע שמעבירה את המידע למערכת מרכזית דרך מודם.
3 בסיסי נתונים: הערוץ הנצפה, מי צופה ומה נצפה בפועל: תכנית, פרסומת.
3 תוכנות לניתוח הנתונים.

נשמח לקבל מושגים חדשים , הערות והארות .